Projekts PuMPuRS

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

No 2017. gada Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada  decembrīm ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021. /2022. m.g. 1. semestra, un arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

2021./2022. mācību gadā mūsu skolā tiek īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Pirmajā semestrī projektā ir iesaistīti 3 skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības no 7.-9. klasēm un 5 pedagogi, tai skaitā, izglītības psiholoģe.  Novēršot risku mācību gada noslēgumā saņemt zemu vērtējumu vai palikt uz atkārtotu mācību gadu, tiek organizētas konsultācijas ar mērķi sniegt individuālo atbalstu dažādās dzīves un mācību situācijās.

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore skolā Jeļena Podmišaņina