Latvijas skolas soma

DIGITĀLĀS AKTIVITĀTES „LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS

2. semestrī Daugavpils 9.vidusskolas skolēniem bija piedāvāts izbaudīt dažādas tiešsaistes koncertlekcijas.

Semestra sākumā, sniegainā februārī, 5.klašu izglītojamie noskatījās „Ceļojums gadalaikos. Ziema”.

Savukārt, 4.klašu skolēni papildināja mūzikas stundās apgūtas zināšanas par operu muzikālā ceļojumā-videofilmā “Burvju durtiņas Operā”, ko sagatavoja Latvijas Nacionālā opera un balets.

Pavasarī, tuvojoties 1. un 4.maija svētkiem, 6.-12.klašu skolēni baudīja koncertlekciju "Es mīlu tevi, Latvija!" un pārbaudīja savas zināšanas par Latviju viktorīnā, ko piedāvāja priekšnesuma autori.

Mācību gada nobeigumā 1.-3. klašu skolēni bija uzaicināti apceļot Saules sistēmu, iesaistoties interaktīvajā koncertlekcijā ”Kosmosa burvis”. Bērni gan klausījās stāstījumu par kosmosu, gan dziedāja, gan dancoja, gan atminēja krustvārdu mīklu par Saules sistēmas planētām.