Karjeras atbalsts

Jaunumi

ATVĒRTO DURVJU DIENAS DAUGAVPILS TEHNIKUMĀ

26. un 27.aprīlī 9.a un 9.b klašu skolēni apmeklēja Atvērto durvju dienas Daugavpils Tehnikumā. Jaunieši uzzināja, kādas profesijas var apgūt šajā izglītības iestādē, iepazinās ar pasniedzējiem, apskatīja mācību telpas un tehnisko aprīkojumu. Jaunieši bija pārsteigti, cik daudz dažādu izglītības programmu piedāvā Daugavpils Tehnikums. Dažās no tām  mūsu jaunieši plāno mācīties, pabeidzot 9.klasi.  

ATVĒRTO DURVJU DIENA DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ

26.aprīlī mūsu skolas 12.a, 9.a un 9.b klases izglītojamie apmeklēja Atvērto durvju dienu Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”. Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, kuras īsteno šī izglītības iestāde:

 • „Ārstniecība”,
 • „Sociālā rehabilitācija”,
 • „Sociālā aprūpe”,
 • „Ārstnieciskā masāža”,
 • „Estētiskā kosmetoloģija”.

Pēc programmu prezentācijas skolēni piedalījās ekskursijā pa koledžas kabinetiem un auditorijām, iepazinās ar aprīkojumu un materiāli tehnisko bāzi, ar lielu interesi un prieku  izmēģināja dažādas medicīniskās un skaistumkopšanas manipulācijas, ar kurām jauniešus iepazīstināja koledžas studenti un pasniedzēji.

Pēc pasākuma apmeklēšanas daži skolēni saprata, ka karjera medicīnā ir tieši tāds ceļš, pa kuru viņi gatavi iet visu dzīvi.

Sagatavoja: L. Kondrašova-Lutinska


 

ĒNU DIENA - 2022

6.aprīlī Latvijā norisinājās Ēnu diena, kas šogad iepriecināja daudzus jauniešus ar iespēju iepazīt profesiju un darba pasauli klātienē.

Mūsu skolas izglītojamie, 5.-12.klašu audzēkņi, „ēnoja” tādus profesiju pārstāvjus, kā prokurors, Kārtības policijas inspektors, Valsts robežsardzes vecākais inspektors – kinologs,  datortīklu uzturēšanas administrators, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas un slimnīcas vecākā māsa, ugunsdzēsējs un Tūrisma attīstības aģentūras speciālists.

Ēnu dēvēji augsti novērtēja Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu interesi un aizrautību, ar kuru jaunieši vēroja profesionāļu darbu ikdienā, uzdodot jautājumus un aktīvi iesaistoties piedāvātajos darbos.

Sagatavoja: L. Kondrašova-Lutinska

 


"BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!"

10.februārī klases stundas laikā 7.c klase tikās ar Daugavpils Būvniecības tehnikuma pārstāvi karjeras atbalsta pasākumā „Būvē savu karjeru pats!”.

Lekcijas ievadā skolēni dalījās savās domās par to, kas, viņuprāt, ir karjera. Pasākuma laikā DBT pārstāve stāstīja jauniešiem par izglītības iestādi un profesijām, kuras tajā var apgūt. Skolēni tika iepazīstināti ar būvniecības, metālapstrādes, arhitektūras, dizaina u.c. nozaru profesijām.

Prezentācijā katra profesija bija ilustrēta ar fotogrāfijām un tika skaidrots, kādas funkcijas būs jāpilda šīs profesijas ieguvējiem.

Lekcijas nobeigumā skolēniem tika piedāvāts interaktīvais tests par Daugavpils būvniecības tehnikumu un tā izglītības programmām.

 

TIKŠANĀS AR LU STUDENTIEM

27.janvārī 10.-12.klašu skolēni tiešsaistē satikās ar Latvijas Universitātes pārstāvi. LU vēstnesis  gan stāstot, gan demonstrējot īpaši skolām sagatavoto prezentāciju, iepazīstināja mūsu jauniešus ar plašo studiju programmu piedāvājumu 13 fakultātēs, stipendiju pieejamību, ārpusstudiju iespējām un citiem topošajiem studentiem svarīgiem jautājumiem. Tikšanās noslēgumā notika savstarpēja saruna un atbildes uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, lai jaunieši jau laicīgi iepazītos ar LU studiju iespējām un pieņemtu lēmumu par nepieciešamajiem eksāmeniem.


 

ZĪMĒJUMU IZSTĀDE „TEHNOLOĢIJAS TAGADNES UN NĀKOTNES PROFESIJĀS”

"Karjeras nedēļas - 2021" ietvaros Daugavpils 9.vidusskolā tika rīkota zīmējumu izstāde „Tehnoloģijas tagadnes un nākotnes profesijās”. Darbojoties brīvajā tehnikā, skolēni savos darbos atspoguļoja, kāda ir IKT (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) nozīme ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās, iztēlojās nākotnes pasauli un apzinājās, ka nākotne sākas jau tagad.


 

 

KARJERAS NEDĒĻA – 2021

Nedēļā pirms rudens brīvlaika, 11.-15.oktobrī, Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa-2021. Šogad tā bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmei ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās. Skolēniem tika atklāta IKT nozares daudzveidība, plašs profesiju klāsts un  tika parādīts, kā IKT prasmes integrējas citās profesijās.

Daugavpils 9.vidusskolā tika organizētas un novadītas klases audzināšanas stundas "IKT tavai karjerai" 1.-12.klašu izglītojamājiem, Karjeras nedēļas viktorīna platformā Worldwall (https://wordwall.net/play/23033/589/927), zīmējumu izstāde „Tehnoloģijas tagadnes un nākotnes profesijās”. 

9.-12.klašu skolēni piedalījās vieslekcijā “IT nav tikai programmēšana” ar Kristapu Skuteli, kā arī tiešsaites diskusijā jauniešiem “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” Facebook kontā „Tavai karjerai”.

Skolēnu vecāki tika aicināti iesaistīties VIAA organizētajā diskusijā “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” Facebook vietnē.

7.-9. klašu izglītojamājiem tika vai pēc rudens brīvlaika tiks piedāvāta mācībstunda “Radošā programmēšana”. Sekojot līdzi ierakstam, skolēni aktīvi līdzdarbojas, izveido interaktīvu mākslas darbu un gūst ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos.

Karjeras nedēļas temati tika integrēti mācību stundās, tādējādi skolotāji parādīja, ka vienmēr ir gatavi atbalstīt jauniešus profesijas izvēlē. Jo tieši pedagogi un vecāki ir labākie padomdevēji, kas var iedvesmot jauniešus saskatīt viņu karjeras iespējas.

Neskatoties uz nestabilu epidemioloģisku situāciju valstī, skolēniem tika sniegtas iespējas iesaistīties Karjeras nedēļas aktivitātēs, iepazīt IKT jomas profesijas un spert pirmo soli tajā, izmēģināt IKT nozarē noderīgas prasmes un aizdomāties par savu nākotnes karjeras ceļu.

Sagatavoja: L.Kondrašova-Lutinska

 

PEDAGOGU – KARJERAS KONSULTANTU 2020./2021. m. g. DARBA IZVĒRTĒJUMS

Karjeras izglītības mērķis ir nodrošināt skolēna karjeras vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarības, spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Daugavpils 9. vidusskolā tiek realizēts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kura ietvaros karjeras atbalstu 7.-12.klašu skolēniem nodrošina pedagogs karjeras konsultants Ludmila Kondrašova-Lutinska. Savukārt, 1.-6. klašu skolēniem karjeras atbalstu nodrošina pedagogs karjeras konsultants Natālija Zabarovska.

Veicinot karjeras attīstības atbalstu Daugavpils 9.viduskolā, izveidota sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, vecākiem.

Lasīt tālāk  . . .  > > > (PDF)

 

INFORMĀCIJA 12.KLASES ABSOLVENTIEM

 

IEPAZĪSTAM SAEIMU

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinas, un tā ietvaros tiek īstenots pedagoga karjeras konsultanta darbs skolā. Tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, novadītas karjeras attīstības atbalsta nodarbības, kā arī grupu un individuālās karjeras konsultācijas.

Šonedēļ karjeras izglītības pasākumi bija saistīti ar darbu valsts pārvaldē.

10.maijā 11. klases izglītojāmie iesaistījās tiešsaistes lekcijā „Iepazīsti Saeimu”, kuras laikā uzzināja par politiskajiem procesiem Latvijā, tuvāk iepazinās ar Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

Pateicamies Latvijas Republikas Saeimas pārstāvjiem par iespēju tuvāk iepazīt mūsu valsts parlamentu!

Savukārt, 13.maijā 3.b klases skolēni klases stundas laikā paši, spēlējot, iejūtās Saeimas deputātu lomās. Iepazīstot LR Saeimu, uzzinot, kas ir deputāts, kādi viņam ir pienākumi un atbildība, cik deputātu kopā strādā Saeimā, skolēni meklēja risinājumus veselīgas vides saglabāšanai Latvijā, kā arī globālā mērogā.

Sagatavoja: L.Kondrašova-Lutinska

 

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS UN FINANŠU PRĀTĪBAS STUNDA


29.aprīlī 10. un 11. klašu skolēniem SEB bankas  mārketinga pārvaldes klientu komunikācijas nodaļas vadītājs Deniss Kolosovs novadījis karjeras izglītības un finanšu prātības nodarbības. Jaunieši tika iepazīstināti ar personīgā budžeta plānošanas nepieciešamību, principiem un mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. Tika aplūkotas arī tādas svarīgas tēmas, kā digitālā finanšu drošība, uzkrājumu veidi, dzīves un karjeras plānošana.

Pateicamies SEB bankai par jaunām zināšanām, kuras ieguvām nodarbību laikā!

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS STUNDAS AR RTU

Aprīlī mūsu 8.c, 10., 11. un 12.klases attālināti iesaistījās karjeras izglītības klases stundās, kuras rīkoja Rīgas tehniskās universitātes Daugavpils filiāles mācībspēki.

Nodarbību laikā jaunieši iepazīstinājās ar inženierzinātņu nozīmi un nepieciešamību it īpaši mūsdienās, par inženiera profesijas īpatnībām, priekšrocībām un izaicinājumiem, kā arī uzzināja par slavenajiem RTU absolventiem, ar kuriem lepojas mūsu valsts.

Skolēniem tika dota informācija par Rīgas tehniskās universitātes vēsturi, misiju,  studiju programmām un iestāšanās prasībām.

Pateicamies RTU Daugavpils filiāles vadītāja vietniekam Guntim Sprinģim par interesantam un iedvesmojošam nodarbībām!


 

LU PREZENTĀCIJA


Trešdien, 7.aprīlī, plkst. 16:00 mūsu skolas izglītojāmie tiek aicināti uz Latvijas Universitātes prezentāciju. Tikšanas laikā tiks apspriestas studiju programmas, iestāšanas prasības, karjeras iespējas un studentu ārpusstudiju dzīve.

Tiešsaistes prezentācijas saite: 

https://zoom.us/j/95825101537?pwd=V1Z6MzVyeHQwajAyZldiUlZicUZRdz09

Līdz tikšanos!

 

KARJERAS DIENAS

Tuvojas skolas absolvēšana un vēl neesi izlēmis - ko darīt tālāk? Ir tik daudz iespēju, tomēr neviena neliekas Tev piemērota? ⁣⁣Vēlies studēt profesiju, kur var ātrāk uzsākt darba gaitas un kļūt patstāvīgam? Nāc un piedalies Novikontas Jūras koledžas tieši mūsu skolas izglītojāmajiem rīkotajā "KARJERAS DIENAS" tiešsaistes pasākumā.

Koledžas pārstāvji stāstīs un rādīs visu par pasaulē pieprasīto, prestižo un ļoti labi atalgoto jūrnieka profesiju.

⁣Daugavpils 9. vidusskolas skolēni 31.03. plkst. 16:00 pievienojieties, izmantojot saiti - http://bit.ly/3bAxj8T

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS AR DBT

Pavasaris vienmēr ir karjeras izglītības laiks – augstskolas  un profesionālās skolas rīko Atvērto durvju dienas, savu izglītības programmu prezentācijas, dažādus pasākumus jauniešiem.  Šogad, neskatoties uz attālinātā darba formu, mūsu skolas izglītojāmies aktīvi iesaistas citu izglītības iestāžu karjeras pasākumos.

25.februārī un 22.martā 8.a, 7.a un 7.b klašu skolēniem tika organizēta Daugavpils Būvniecības tehnikuma Karjeras un komunikācijas centra nodarbība "Būvē savu karjeru pats!" . Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar DBT studiju programmām un profesijām, kuras tajās var apgūt. Skolēniem bija iespēja aktīvi darboties, iesaistoties interaktīvajās aktivitātēs  un spēlēs. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, jaunieši  sniedza atgriezenisko saiti.

Pateicamies Daugavpils Būvniecības tehnikuma Karjeras un komunikācijas centra pedagogam karjeras konsultantam Lindai Pudānei par lietderīgu un atraktīvu nodarbību!

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


 

Cienījāmie izlaiduma klašu skolēnu vecāki! 

Esiet laipni aicināti uz tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumu 17.martā plkst. 18:00.

Sarunas laikā tiks aplūkoti karjeras plānošanas jautājumi un kā Jūs, vecāki, varat palīdzēt savam bērnam izvēlēties un pieņemt karjeras lēmumu. Pasākumā var piedalīties kopā ar skolēniem.

Piekļuves saite Jums tika izsūtīta e-klase.lv pastā 11.martā. Līdz tikšanos!

Cieņā, 
Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 

“IEKĀP NOTĀRA KURPĒS”

Šogad  pirmo reizi sadarbībā ar skolu programmu “Dzīvei gatavs!” notika īpašs pasākums vidusskolēniem “Iekāp notāra kurpēs”, sniedzot iespēju jauniešiem izzināt notāra profesijas “aizkulises”.

Pasākumā piedalījās 192 skolēni no 15 Latvijas skolām, tajā skaitā mūsu skolas trīs izglītojāmie – Alisa Čubirka (12.kl.), Diana Fiļipova (12.kl.) un Viktors Jegorovs (11.kl.).

Norisi  vadīja Magnuss Eriņš. Kas ir notāra darbs, un kā kļūt par notāru, stāstīja notāra palīgs Harijs Rubens un notāre Anta Maldupe-Krūmiņa. Sarunai pievienojās Latvijas prezidents Egils Levits un Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Pateicamies programmai “Dzīvei gatavs!” par iespēju tuvāk iepazīties ar notāra profesiju!

Sagatavoja: PKK Natālija Zabarovska, Ludmila Kondrašova-Lutinska

 

TIEŠSAISTES PASĀKUMS AR RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽU

10.februārī plkst. 16:00 mūsu skolas izglītojāmajiem tika organizēts tiešsaistes seminārs ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem. Tika uzaicināti pievienoties arī Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas 9.-12.klašu izglītojāmie.

Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vēsturi, pašlaik īstenotām izglītības programmām, koledžas aprīkojumu un vidi, nodarbinātības iespējām un pieprasījumu no darba devēju puses, kā arī ar studentu dzīvi un ārpusstundu pasākumiem.

Skolēniem bija piedāvāts pārbaudīt, cik labi viņi iegaumēja informāciju par koledžu, iesaistoties Kahoot! spēlē. Jaunieši, kuri ieguva 1.-3. vietas, saņems mazas dāvaniņas.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


 

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS LUDMILA KONDRAŠOVA-LUTINSKA

 

JAUTĀJUMI KARJERAS KONSULTANTAM

Lasīt jautājumus  > > >

Uz jautājumiem Tev atbildēs karjeras konsultants!

 

KARJERAS NEDĒĻA 2020

2020.gads paliks mūsu atmiņās, kā jauno izaicinājumu un nestandarta risinājumu gads. Tas attiecas arī uz Karjeras nedēļu. Šogad 7.-12.klasēm tā norisinājās attālināti.

Karjeras izglītības klases stundu „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” ietvaros, darbojoties patstāvīgi, skolēni tuvāk iepazinās ar mājaslapu profesijupasaule.lv. Jauniešiem tika uzdots izpētīt jebkuras trīs profesijas un piedalīties aptaujā https://forms.gle/1cRZLQJtr1oeMMgX8

Skolēni arī noskatījās video „Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes” https://www.youtube.com/watch?v=HAdeENyW5oc&feature=emb_logo

Un izpētīja Karjeras orientēšanās karti: http://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf

Tādā veidā skolēni pilnveidoja savas zināšanas par profesiju daudzveidību, aktualizēja katra mācību priekšmeta nozīmi karjeras prasmju attīstīšanā, pilnveidoja prasmes darbā ar vietni profesijupasaule.lv.

Karjeras nedēļas ietvaros tika rīkota digitālā zīmējumu izstāde „Sadzirdi sevī profesionāli!” https://ej.uz/izstade9vsk

Savukārt, 1.-6.klašu skolēnu zīmējumi tika apkopoti izstādē „Skanošās profesijas!”, kura izvietojās skolas telpās.

Mūzikas stundās skolēni vairāk uzzināja par tādām „skanošajām” profesijām, kā instrumentu mūziķis, diriģents, komponists, dziedātājs.

Jauniešiem tika piedāvāts iesaistīties tiešraides diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, bet viņu vecākiem - „Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

Mūsu skolēni iesaistījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktivitātēs. 7.-12.klašu izglītojamie piedalījās virtuālajā tūrē un testa pildīšanā "Liec aiz auss!" , savukārt 1.-9.klašu skolēniem bija piedāvāta spēlē "Atrodi profesiju!"

Karjeras nedēļas gaitā LCB Facebook kontā tika ievietoti informatīvi videomateriāli par dažādām bibliotēkā pārstāvētām profesijām – bibliotekārs, programmētājs, dizaineris, sabiedrisko attiecību speciālists u.c. Interesentiem bija piedāvāta iespēja uzzināt par katra darbinieka ikdienu, izglītību un nepieciešamajām prasmēm. Savukārt, LCB Gaismas filiāle aicināja skolēnus pievienoties īpaši izveidotai atvērtai grupai "Satiec profesionāli digitālajā vidē!", kurā jaunieši varēja saņemt informatīvo atbalstu un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, elektroniski sazinoties ar kādu no septiņiem profesijas pārstāvjiem.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa Karjeras nedēļas ietvaros piedāvāja 8.-12.klašu skolēniem iesaistīties aktivitātē „Iepazīšanās ar uzņēmējiem „Labāk vienu reizi redzēt, nekā simts reizes dzirdēt”, kurā jaunieši varēja iepazīties ar Daugavpils uzņēmējiem par uzņēmumu pamatdarbību un to darbību COVID-19 ierobežojumu apstākļos, kā arī par uzņēmumu attīstības perspektīvām.

Jaunāko klašu izglītojamie arī aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos. 1.-6.klasēs notika klātienes karjeras izglītības nodarbības „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”, izmantojot gan skolas pedagogu karjeras konsultantu metodiskos materiālus, gan Daugavpils Būvniecības tehnikuma piedāvātus materiālus.

Pateicamies visiem sadarbības partneriem par atsaucību un atbalstu Karjeras nedēļas organizēšanā!

Pedagogi karjeras konsultanti:
Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska 

Karjeras nedēļas programma > > > (PDF)

Karjeras nedēļas virtuālo zīmējumu izstāde "Sadzirdi sevī profesionāli!" > > >

 

9.A KLASE IEPAZĪST VALSTS ROBEŽSARDZI

2020. gada 5. oktobrī 9.а klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Jeļenu Zakrevsku un latviešu valodas skolotāju Elvīru Zuni devās interesantā ekskursijā uz Silenes robežposteni. Ekskursijas laikā skolēniem piedāvāja robežsargu-kinologu un viņu palīgu, dienesta suņu prasmju un iemaņu demonstrējumus. Skolēni varēja iepazīties ar robežsargu darba pienākumiem, aplūkot robežsargu ekipējumu, ieročus, transporta līdzekļus un uzzināt vairāk, kur var apgūt robežsarga professiju.

Liels paldies Daugavpils robežsardzes pārvaldei par piedāvāto iespēju apmeklēt Silenes robežposteni, kā arī karjeras konsultantei L. Kondrašovai-Lutinskai un latviešu valodas skolotājai E. Zunei par sadarbību un atbalstu, organizējot šo jauku ekskursiju.

 

PIESAKIES KARJERAS KONSULTĀCIJAI
 

2.B "ĀTRĀS PALĪDZĪBAS" STACIJĀ

Ceturtdien, 21.novembrī, 2.b klase devās uz ekskursiju uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Skolēni ieraudzīja, kādos apstākļos strādā "ātrās palīdzības" darbinieki, kādās telpās un kāds viņiem ir darba aprīkojums. Bērniem arī tika izstāstīts, cik ilgi un kur jāmācās, lai kļūtu par "ātrās palīdzības" darbinieku, kā arī, kāds ir darba režīms un atalgojums. Bērni izrādīja lielu interesi un pēc ekskursijas daudzi no viņiem izteicās, ka grib kļūt par Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu. Ekskursiju vadīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības  dienesta  Latgales reģionālā centra darbinieks un mūsu skolnieces tēvs J.Saharovs. Paldies viņam un viņa kolēģiem par iedvesmojošu stāstījumu! 

KARJERAS NEDĒĻA – 2019

14.-18.oktobrī visā Latvijā norisinājās „Karjeras nedēļa-2019”. Šogad tā bija veltīta nākotnes profesijām. Aktīvi piedaloties „Karjeras nedēļas” aktivitātēs, mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja paskatīties uz profesiju pasauli ar futurologu acīm.
Pirmdien, 14.oktobrī, Daugavpils Inovāciju centrā notika svinīgs „Karjeras nedēļas” atklāšanas pasākums „Nākotnes profesijas: izaicinājumi un izvēle!”, kuru apmeklēja mūsu skolas 8.a, 8.b un 9.a klašu pārstāvji.

Tajā pati dienā 4.b klases skolēni devās uz mācību ekskursiju uz uzņēmumu „Daugavpils satiksme”. Savukārt, 6.a klases skolēni piedalījās nodarbībā „Vai tev piemīt biznesa prasmes?” ar vieslektori Oļesju Soboļevsku, bet 9.b klases skolēni iesaistījās nodarbībā „Iepazīsti militāro dienestu!”

Otrdien, 15.oktobrī, 12.a klases skolēni piedalījās diskusijā „Šodien sākas nākotne”, kura norisinājās Daugavpils valsts tehnikumā. 5.c un 6.b klases skolēni apmeklēja mācību ekskursijas Daugavpils Būvniecības tehnikumā, bet 7.a klase – Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.

Skolas aktu zālē 7.b un 9.a klašu skolēni noklausījās lekciju „Fotogrāfs, stilists un modele – vai tās ir nākotnes profesijas?”, bet 12.a klases skolēni piedalījās nodarbībā „Autotransporta konstrukciju darbnīca”, kuru novadīja RTU Daugavpils filiāles pārstāvis. Vēlāk tajā pati dienā 12.a klases jaunieši apmeklēja ekskursiju un radošās meistardarbnīcas PIKC „DDMV Saules skola”.

Savukārt, trešdien, 16.oktobrī, „Autotransporta konstrukciju darbnīcā” iesaistījās 10.a klases skolēni, bet 5.b izglītojamie devās uz ekskursiju uz uzņēmumu „Daugavpils ūdens”.

„Karjeras nedēļas-2019” ceturtajā dienā turpinājās nodarbības  „Vai tev piemīt biznesa prasmes?”, un šoreiz tās apmeklēja 9.a un 8.a klašu jaunieši. 7.c klases izglītojamie apmeklēja „Saules skolu”, bet 11.a klases komanda veiksmīgi aizstāvēja mūsu skolu Krievu vidusskolā – licejā spēlē „Kas? Kur? Kad? Futurologi runā!’, iegūstot 3.vietu.

Piektdien 2.b klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „Daugavpils satiksme”, bet pie 12.a klases jauniešiem viesojas organizācijas „Dream Foundation” vieslektore.

Visas nedēļas garumā skolotāji integrēja karjeras un profesiju pasaules tēmas mācību procesā. Darbojoties radoši, skolotāji izstrādāja un piedāvāja skolēniem dažādus uzdevumus, kuri bija saistīti ar karjeras izglītības jautājumiem.

Klases stundas arī bija veltītas „Karjeras nedēļai”, un tās vadīja gan pedagogi karjeras konsultanti, gan klašu audzinātājas, gan vieslektori.

1.– 4. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās dažādās tehnikās zīmēja nākotnes profesijas, un bērnu darbiņi izrotāja skolas gaiteņu sienas. 

IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE “SKOLA 2019”

1. martā, Ķīpsalā mūsu skolas 9.-12.klašu skolēni apmeklēja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2019”, kas šogad svinēja 25. jubileju. Izstāde allaž guvusi lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem zinātkāro. Arī šogad nav izņēmums – pētījam, meklējam, salīdzinājam, izmēģinājam un izvēlējamies!

No 1. līdz 3. martam starptautiskā izglītības izstāde “Skola” jau divdesmit piekto reizi Ķīpsalā piedāvāja iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām un palīdzēja izvēlēties turpmāko izglītības ceļu. Kā jau īstā jubilejā – bija ballīte un pārsteigumi!

Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas –, mācību centri u. c. jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti varēja uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām.

Sagatavoja: PKK N.Zabarovska, L.Kondrašova-Lutiska


 

PASĀKUMS „AVĪZES UN ŽURNĀLI – VAKAR, ŠODIEN, RĪT”

 8.klases skolēni kopā ar pedagogu-karjeras konsultantu un klases audzinātāju devās uz Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu „Avīzes un žurnāli – vakar, šodien, rīt!”. Bibliotēkārās stundas mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku par žurnālista profesiju un periodiskās preses lomu pagātnē un mūsdienās, izveidot priekšstatu par LCB periodiskās preses krājumu un laikrakstu kolekciju. Skolēni uzzināja interesantus un neparastus faktus par pirmajām izdotajām avīzēm Latvijā un pasaulē. Dalībniekiem bija iespēja radoši darboties grupās un individuāli.

Sagatavoja PKK N.Zabarovska

 

KARJERAS DIENA DZELZCEĻA NOZARĒ
29.novembrī mūsu pilsētā  noritēja seminārs „Karjeras diena dzelzceļa nozarē”, kas tika organizēts ar Valsts izglītības attīstības aģentūras palīdzību.  Arī mūsu 9.a, 9.b un 8.a klašu pārstāvji piedalījās šajā karjeras izglītības pasākumā.

Seminārs tika organizēts kā  PIKC „Daugavpils tehnikums” telpās, tā arī SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrā un AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcā”. Skolēniem tika piedāvāta iespēja gūt izpratni par profesijām dzelzceļu nozarē, izglītības un karjeras izaugsmes iespējām šajā jomā. Priekš skolēniem un pedagogiem karjeras konsultantiem uzstājās Ingrīda Brokāne, PIKC „Daugavpils tehnikums” direktore, Jānis Butāns (VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa vadītāja vietnieks), Jānis Kokins (Tehniskās vadības direkcijas Vilcienu kustības vadības centra vadītāja vietnieks operatīvajos jautājumos),  Viktorija Gavrilova (AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” personāla direktore, kā arī PIKC „Daugavpils tehnikums” karjeras konsultants, psihologs un PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” skolotājas.

Iesaistoties semināra aktivitātēs, skolēni ieraudzīja, kā reālajā dzīvē notiek ikdienas darbs tiem, kas strādā dzelzceļa nozarē, iekļuva  īstajā industriālajā vidē un ieguva karjeras izvēlei nepieciešamas zināšanas un pieredzi.

Semināra laikā jauniešus iepazīstināja ar „Daugavpils tehnikuma” telpām, parādīja, kuros apstākļos notiek mācības, kā arī piedāvāja noskatīties filmu unikālajā 7D kinozālē.

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti  Ludmila Kondrašova-Lutinska un Natālija Zabarovska  
 

KARJERAS NEDĒĻAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Otrdien, 6.novembrī, skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums - Karjeras nedēļas noslēgums. Šogad Karjeras nedēļas aktivitātes mūsu skolā turpinājās veselu mēnesi, kas ir saistīts ar augstu skolēnu aktivitāti un ieinteresētību karjeras atbalsta pasākumos. Uzstājoties noslēguma pasākumā, skolēni prezentēja savas karjeras nedēļas laikā paveikto darbu rezultātus. 1.-4.klašu skolēni minēja mīklas, kuras sagatavoja viņu skolasbiedri, bet 5.-12. klašu audzēkņi  uzstājās ar inforgafikām, stāstījumiem un Power Point prezentācijām.

Katra klase saņēma pateicību par piedalīšanos Karjeras nedēļas aktivitātēs un maisiņu ar „Karjeras izaugsmes”  burvju konfektēm.

Pateicamies klašu audzinātājiem par ieguldījumu skolēnu karjeras izglītības veicināšanā!

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska, Tatjana Gorina

 

„PROFESIJU VĒLĒŠANĀS”  UZVARĒTĀJI

1.-4. klašu skolēniem:

 1. Policists
 2. Sportists/sporta treneris
 3. Ārsts (t.sk. stomatologs, ģimenes ārsts)
 4. Skolotājs
 5. Karavīrs
 6. Pārdevējs
 7. Celtnieks
 8. Veterinārārsts
 9. Valsts prezidents
 10. Programmētājs

Starp kandidatiem bija nosauktas arī sekojošās profesijas:

Ugunsdzēsējs, animators, aktrise, dziedātāja, delfīnu treneris, pavārs, mākslinieks, zinātnieks, kosmonauts, pilots, robežsargs, kurjers, dizaineris, apkopēja.

Saskaitīja un atskaiti sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska

 

MUZEJĀ PAR KARJERU

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 3.a un 3.b klašu skolēni apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju ar mērķi iepazīt senās profesijas. Interaktīvās nodarbības  „Profesijas cauri gadsimtiem” laikā skolēni uzzināja par pazudušām profesijām, ieraudzīja šo profesiju pārstāvju darba piederumus, kā arī iesaistījās spēlē. Katrai skolēnu komandai bija jāsavieno seno profesiju nosaukumus ar lietām un materiāliem, kurus senatnē izmantoja šie cilvēki savā ikdienas darbā. Skolēni ar lielu interesi piedalījās šajā izglītojošajā karjeras pasākumā.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


 

ATVĒRTO DURVJU DIENA

 

EKSKURSIJA UZ “DAUTKOM”

Šī gada 11. aprīlī notika ekskursija uz Daugavpils televīzijas uzņēmumu “Dautkom”. Skolēniem bija iespēja iegūt informāciju un iepazīties ar uzņēmumu, kas sniedz televīzijas un interneta pakalpojumus Daugavpilī.

5.a klase kopā ar klases audzinātāju Larisu Vanceviču varēja vērot video filmēšanas procesu, apskatīt televīzijas studiju, montāžas un režisoru telpas. Skolēni izbaudīja filmēšanas radošo atmosfēru, pat piedalījās video sižeta filmēšanā ar profesionālo kameru televīzijas studijā.

Pateicamies par sadarbību „Dautkom TV” darbiniekiem!
 

TUVOJAS „ĒNU DIENA”

Skolēn, esi aktīvs! 14.februārī norisināsies „Ēnu diena”, kuras laikā tu varēsi apmeklēt kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

„Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Kļūt par „Ēnu” var jebkurš 1.-12.kl. skolēns, piereģistrējoties portālā http://enudiena.lv un pieteicoties izvēlētajai vakancei. 14.februārī „Ēna” sekos izvēlētās profesijas pārstāvim viņa ikdienas darba gaitās un izzinās, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par augstas raudzes profesionāli.

Pieteikšanās vakancēm sāksies 15.janvārī, bet jau tagad tu vari izveidot savu profilu http://enudiena.lv  , iepazīties ar plašo vakanču piedāvājumu un intereresējošās vakances pievienot saviem favorītiem.

Svarīgi! Piesakoties vakancei, tev būs jāraksta motivācijas vēstule, kurā tu pamatosi, kāpēc vēlies „ēnot” konkrēto personu un profesiju. Pārdomā rūpīgi, ko rakstīt, jo Tava motivācija būs galvenais atlases kritērijs, pēc kura „Ēnu” devēji izvēlēsies savas „Ēnas”. Tev ir laiks kārtīgi sagatavoties!

Sīkākā informācija un vakanču saraksts ir šeit : http://enudiena.lv

Sagatavoja:  Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

 

„GRINDEKS” AICINA JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES „PROFESIJU DIENĀS SKOLĒNIEM”


No 7. februāra līdz 7. martam AS „Grindeks” organizēs jau devītās „Profesiju dienas skolēniem”, aicinot 9.-12. klašu skolēnus no visas Latvijas, kuriem ir vēlme saistīt savu nākotni ar ķīmijas vai farmācijas nozari, pavadīt vienu dienu uzņēmumā un iepazīties ar izvēlētā profesijas pārstāvja ikdienu.

Katram dalībniekam būs iespēja pavadīt vienu dienu zāļu ražošanas uzņēmumā „Grindeks” un iepazīt sev tuvāko ar ķīmiju un farmāciju saistīto profesiju. Projekta dalībnieki uzzinās, ko nozīmē būt par ķīmijas tehniķi analītiķi, ķīmiķi-analītiķi, mikrobiologu, vecāko ražošanas farmaceiti, reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālistu, reaktora operatoru, farmācijas tehnologu un farmaceitiskās produkcijas ražošanas operatoru.

„Profesiju dienas skolēniem” ir lieliskā iespēja jauniem cilvēkiem iepazīties ar farmācijas profesionāļu ikdienu, uzdod jautājumus, ka arī pielietot jau iegūtās skolā zināšanas praksē. Pavadot vienu dienu kopā ar „Grindeks” darbinieku un pildot ikdienas darba pienākumus, skolēni varēs saprast, vai ķīmijas un farmācijas ceļš ir īstā izvēle ar ko saistīt savu profesionālo dzīvi. 

„Grindeks” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Mūsdienu darba devēju izaicinājums ir atrast profesionālus un kvalificētus darbiniekus, pēc kuriem pieprasījums pastāvīgi aug. Ņemot vērā, ka „Grindeks” ir nepieciešami cilvēki ar specifiskām, dažreiz pat retām farmācijas zināšanām, mēs jūtamies atbildīgi par jauno cilvēku izglītošanu un Latvijas dabaszinātņu studentu rindu kuplināšanu. Atzīšos – man ir patiess prieks, ka ar katru gadu palielinās skolēnu interese piedalīties mūsu rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”, un ceru, ka nākotnē mūsu uzņēmumā būs arvien vairāk jaunu profesionālu talantu.”

„Profesiju dienas skolēniem” 2018. gadā norisināsies no 7. februāra līdz 7. martam. Lai pieteiktos projektam, Latvijas skolu 9.-12. klašu audzēkņiem līdz 2018. gada līdz 22. janvārim jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Motivācijas vēstulē jāatbild uz jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt „Grindeks” un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija? Ar pilnu profesiju sarakstu var iepazīties „Grindeks” mājaslapā.

Projektā „Profesiju dienās skolēniem” astoņu gadu laikā ir iesaistījušies 370 Latvijas jaunieši, turklāt interese par dalību projektā arvien pieaug – 2017. gadā „Grindeks” saņēma 180 skolēnu pieteikumus no 42 Latvijas pilsētām un novadiem, no kuriem pēc skolēnu motivācijas novērtēšanas uzaicinājumu piedalīties ieguva 40 jaunieši.

Par „Grindeks”

„Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – apmēram 1000 darbinieku. Vairāk nekā 73% darbinieku ir augstākā izglītība.

„Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2017. gadā mācību praksi „Grindeks” izgāja 41 studenti.

Plašāka informācija par uzņēmumu – www.grindeks.lv.

Informācija no www.e-klase.lv

 

KARJERAS IESPĒJAS DIZAINA NOZARĒ


Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments aicina uz semināru “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” par izglītības un karjeras iespējām dizaina nozarē, kas notiks 25. janvārī, Daugavpilī. Semināru organizē VIAA sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”". Tajā varēs uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu dizaina jomā, kā arī jaunumiem un izaicinājumiem nozarē.

Seminārā aicināti piedalīties izglītības iestāžu karjeras speciālisti, pedagogi un jaunieši.

Seminārā uzstāsies pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas un sadarbības izglītības iestādēm, kā arī nozares lietpratēji no tādiem uzņēmumiem kā “Albrecht Baltic” un “Zaza Couture”, kā arī Marka Rotko mākslas centra.

Seminārs ir bez maksas, un reģistrēties aicināti tikai karjeras speciālisti un pedagogi.

Laiks: 25.01.2018. no plkst. 9.30 līdz 16.00.

Norises vieta: PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”” Daugavpilī, Saules ielā 6/8

Lai pieteiktos pasākumam, lūgums griezties pie skolas pedagogiem- karjeras konsultantiem līdz 20. janvārim.

Dizaina nozares semināra programma > > > (PDF)

Dizaina nozares semināra darbnīcas > > > (PDF)

 

UZAICINĀJUMS APMEKLĒT IZSTĀDI SKOLA 2018

Mūsu skolēniem ir iespēja apmeklēt 24.starptautisko izglītības  izstādi Skola 2018, kur varēs iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Jaunieši tiks iepazīstināti ar jaunākajām un populārākajām mācību programmām, valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām.

 • Norises laiks: 23.-25.februārī.
 • Vieta: STARPTAUTISKAIS IZSTĀŽU CENTRS, Ķīpsalas iela 8, Rīga
 • Ieejas maksa:  Pieaugušajiem – EUR 5.00
 • Skolēniem, studentiem, skolotājiem, pensionāriem – EUR 4.00
 • Grupām (10+) – EUR 3.00
 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas!

Sīkāka informācija:  http://www.bt1.lv/skola/

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultant

 

PROFESIJU MEISTARDARBNĪCAS „PROFESIJA KĀ SVĒTKI”
12. un 15.decembrī skolēni tika aicināti uz florista, friziera, vizažista un stulista meistardarbnīcām ”Profesja kā svētki”, kuras notika mācību centrā „FIBRA”. Meistardarbnīcās skolēni varēja uzzināt par darba tirgu, šo profesiju specifiku, pieprasījumu, nodarbinātības veidiem un iespējam. Praktiski darbojoties skolēni iejūtās šo profesiju lomās, guva priekšstatu par darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

PKK N.Zabarovska, J.Podmisaņina

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

 

RĪGAS IELA DAUGAVPILĪ –CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI!
13.decembrī 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Žannetu Bogdanoviču viesojās Latgales Centrālajā bibliotēkā un piedalījās interaktīvā nodarbībā „Rīgas iela Daugavpilī”. 

Bibliotekārās Olgas Beilinas stundas mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par Daugavpils pilsētas vēsturi, arhitektūru un kultūru, par daugavpiliešiem un viņu profesijām, izveidot priekšstatu par novadpētniecības materiālu pieejamību.

Skolēni devās virtuālajā pastaigā pa Rīgas ielu, kas dalībniekiem veidoja priekšstatu par ielas vēsturisko izskatu. Dalībnieki vēroja izmaiņas, kas skārušas Rīgas ielu gadsimtu gaitā. Noslēgumā skolēni savas iegūtās zināšanas izmantoja erudīcijas testā “Rīgas iela – starp pagātni un nākotni”.

Sagatavoja: PKK Natālija Zabarovska

 

NĀKOTNES PROFESIJAS IKT JOMĀ
Trešdien, 22.novembrī, Daugavpils Centra vidusskolā norisinājās karjeras pasākums „Nākotnes profesijas IKT jomā!”, kurā iesaistījās mūsu skolas 6.b, 7.b, 8.b, 9.a un 10.a klašu pārstāvji.

Skolēnus iepazīstināja ar IKT nozares speciālista profesiju, tās izaicinājumiem, kā arī priekšrocībām un nozīmi mūsdienīgas sabiedrības ikdienā. Jauniešiem bija iespēja nodarbības laikā spēlējoties iejusties programmētāja lomā un iemācīties lasīt un saprast programmēšanas kodus. Uzdevums bija gan grūts, gan aizraujošs, kā arī pati IT speciālista profesija.

Mūsu jaunieši ieraudzīja un izmēģināja darbībā Latvijas IT speciālistu produktus – Zinātnes un tehnoloģiju muzeja „Kurzemes democentrs” interaktīvus eksponātus, kuri ieinteresēja skolēnus, un, iespējams, turpmāk veicinās jauniešu interesi par tehnoloģijām un ietekmēs karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm. Bija apskatāmi arī unikāli IKT nozares uzņēmumu produktu paraugi: AirDog, Latvijas vienīgais satelīts VENTA-1 un citi.

Pasākums bija informatīvi bagāts, ar daudzām praktiskām aktivitātēm, aizraujošs un motivējošs.

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti Natālija Zabarovska, Jeļena Podmišaņina, Ludmila Kondrašova-Lutinska
 

IEPAZĪŠANĀS AR PAŠVALDĪBAS POLICISTA PROFESIJU
4.klašu skolēni 15. un 22.novembrī piedalījās mācību ekskursijās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā.

Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni speciālisti atgādināja skolēniem kārtības noteikumus skolā, ģimenē, pilsētā un valstī, izstāstīja pašvaldības policista darba būtību, nosauca nepieciešamas kompetences darbam policijā, pievēršot bērnu uzmanību mācību un fiziskās aktivitātes svarīgumam.

 Skolēnus arī iepazīstināja ar dažādu nodaļu darbinieku amata īpašībām, nodemonstrēja un aprakstīja speciālo aprīkojumu, kas palīdz policistam ikdienas darbā. Bērni apskatīja Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas telpas, ieraudzīja, kādos apstākļos strādā policisti. Interesanti bija arī uzzināt pašvaldības policijas ēkas vēsturi - skolēni pat sajuta tās īpašu gaisotni.

Runājot par karjeras iespējām pašvaldības policijā, Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni speciālisti pasvītroja, ka biogrāfijai ir milzīga loma – cilvēks, kurš bērnībā izdarīja kādu pārkāpumu, vēlāk nevarēs strādāt policijā. Tas mudināja skolēnus aizdomāties par to, ka negatīvai rīcībai ir negatīvas sekas, pat tad, kad pati rīcība jau sen ir aizmirsta. Un otrādi – ja skolēns būs centīgs mācībās, izpalīdzīgs ģimenē, aktīvs sportā un vienmēr atbildīgs, viņam ir daudz iespēju nākotnē strādāt tajā profesijā, kas viņu patiešām interesē.

Sagatavoja: pedagogi karjeras konsultanti Ludmila Kondrašova-Lutinska un Natālija Zabarovska

 

MŪSU SKOLĒNU PROFESIJU TOPS

Mūsu skolā tika veikta aptauja „Profesiju tops!”.

1.-4. KLAŠU PROFESIJU TOPS

1.-4.klašu skolēni nosauca viņuprāt interesantākās, nozīmīgākās un aizraujošākās profesijas. Pirmo vietu ieņēma ārsta profesija, tajā skaitā arī zobu ārsta. Otro vietu, ar diezgan lielu starpību, ieņēma policista profesija. Trešā vieta ir ugunsdzēsēja profesijai. Kā redzam, mūsu bērniem vispopulārākās ir ārkārtas palīdzības profesijas, kuru pārstāvji glābj cilvēku dzīves un veselību.

Arī parējās topa profesijas ir gan valstij un sabiedrībai nozīmīgas, gan radošas. Kopumā var redzēt, ka pašlaik skolēnu intereses profesiju jomā ir ļoti daudzveidīgas. Galvenā izvēle – par ko kļūt, - bērniem vēl priekšā, un tagad viņi tikai iepazīstas ar profesiju pasauli, pielaiko sev daudzas interesējošās profesijas.

 1. Ārsts (t.sk. Stomatologs)
 2. Policists
 3. Ugunsdzēsējs
 4. Frizieris, Veterinārārsts
 5. Celtnieks, Skolotājs
 6. Sportists
 7. Karavīrs, Pilots
 8. Robežsargs, Dzelzceļa darbinieks, Treneris
 9. Mašīnists, Uzņēmējs, Mākslinieks, Programmētājs
 10. Dizaineris, Dziedātājs, Autovadītājs

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs karjeras konsultants

5.-8. KLAŠU PROFESIJU TOPS

5.-8. klašu skolēni nosauca profesijas:

 1. IT speciālists / programmētājs
 2. ārsts
 3. skolotājs
 4. policists
 5. pārdēvējs
 6. inženieris / arhitekts
 7. jurists
 8. dzelzceļnieks
 9. sportists / treneris
 10. aktieris / mūziķis

Sagatavoja: Natālija Zabarovska, pedagogs karjeras konsultants

 

"KARJERAS NEDĒĻA – 2017" 5.-8.KLAŠU SKOLĒNIEM


No 16. līdz 20.oktobrim noritēja Karjeras nedēļa ar devīzi: “Vēro – ieraugi; skaties – saskati” pēc Daugavpils pilsētas IP iniciatīvas un aptvēra plašu pasākumu loku skolēniem, skolotājiem un pat vecākiem.  Mūsu skolas audzēkņi aktīvi piedalījās piedāvātajos Karjeras nedēļas pasākumos:

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

5.a klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „ Daugavpils ūdens”, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdensapgādi un kanalizācijas uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos Daugavpils novados. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, kadu profesiju pārstāvji nepieciešami uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama dažādās profesijās strādājošiem speciālistiem.

5.c klases skolēni ciemojas pie uzņēmuma „Daugavpils satiksme”. Skolēni uzzināja par to, kā strādā uzņēmuma darbinieki, novēroja to, kā notiek transportlīdzekļu remontdarbi  un apskatīja tramvajus, kuri mūsu pilsētā kursēja pirms daudziem gadiem. Skolēniem bija iespēja arī iekāpt tramvaja kabīnē un iejusties vadītāja lomā.

5.b un 7.b klases skolēniem bija neparastas klases stundas, jo pie viņiem ciemos atnāca īstie sava amata profesionāļi - robežsargs A.Salcevičs un Daugavpils biznesa inkubātora projektu vadītāja J.Dedele!

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola laipni uzņēma 6.a, 6.b un 7.a klases skolēnus, lai iepazīstinātu viņus ar apkalpojošās sfēras profesijām un karjeras izaugsmes iespējām tūrisma, restorānu, viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jomās.

8.a un 8.b klases skolēni piedalījās karjeras nedēļas dienās Daugavpils tehnikumā un iepazinās ar automehaniķa, metālapstrādes um dzelzceļa nozares speciālitātēm. Skolēni varēja redzēt mācību vidi, izglītības iespējas, vērot moderno tehnoloģiju pielietojumu un paši varēja praktiski darboties, veicot sagatavotos uzdevumus.

Karjeras nedēļas-2017 ietvaros skolā arī notika 5.-8.klašu skolēnu kolāžu izstāde „Ieskaties pasaulē profesiju brillēs!”un skolēnu aptauja „ Profesiju TOP 2017”, ar kuru  rezultātiem Jūs varat iepazīties gaitenī pie ēdnīcas.

Paldies par atsaucību un ieinteresētību gan sadarbības partneriem, gan aktīviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem!

Sagatavoja: Natālija Zabarovska pedagogs-karjeras konsultants

 

"KARJERAS NEDĒĻA – 2017" 1.-4.KLAŠU SKOLĒNIEM
No 16. līdz 20. oktobrim mūsu skolas 1.-4.klašu skolēni bija iesaistīti Karjeras nedēļas pasākumos, kuros viņi piedalījās ļoti aktīvi, ar degsmi un aizrautību.

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

Skolēni apmeklēja mācību ekskursijas uz uzņēmumu „DauTkom”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils 1.daļu, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, bērnu bibliotēku „Zīlīte”. Arī skolas telpās mūs apciemoja interesantu un populāru profesiju pārstāvji – Daugavpils VUGD 1.daļas komandieris Vitālijs Lisovs un „ātrās palīdzības” feldšeris J.Saharovs.

Uzņēmuma „DauTkom” darbiniece, žurnāliste Larisa Kirilova izstāstīja 2.b klases skolēniem televīzijas darbības īpatnības, parādīja, kā un kādos apstākļos strādā diktors, operators, video inženieris, kā tiek veidoti televīzijas raidījumi.  Bērniem bija iespēja praktiski izmēģināt sevi ziņu un bērnu programmu vadītāju lomās.

4.a un 1.b skolēnu ekskursijas pie ugunsdzēsējiem, VUGD Daugavpils 1.daļā, arī bija ļoti aizraujošas un informatīvās. Skolēni ieraudzīja ugunsdzēsēju dzīvi no iekšienes, pielaikoja viņu uniformas elementus, pasēdēja mašīnās.

Bērnu bibliotēku „Zīlīte” Karjeras nedēļas laikā apmeklēja 2.a un 3.c klašu skolēni, kur viņus iepazīstināja ar nozīmīgu un interesantu bibliotekāra profesiju. 2.a klases skolēniem arī paveicās iepazīties ar mūsu pilsētas veiksmīgo  rakstnieci Reģīnu Usačovu, viņas desmito grāmatu un profesijas būtību.

1.a un 4.b klašu skolēniem izdevās ielūkoties profesiju pasaulē caur vēstures brillēm un mācību ekskursijās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā uzzināt par senām profesijām, kā arī patīkami pavadīt laiku pirms brīvdienām, padzerot tēju no vecā patvāra.

3.a un 3.b klašu skolēnu tikšanās ar profesiju pārstāvjiem arī bija prieka, atklājumu un iedvesmas pilnas. V. Lisovs un J.Saharovs  aprakstīja skolēniem savu darbu, atbildēja uz bērnu jautājumiem un motivēja viņus mācīties, lai vēlāk kļūtu par veiksmīgiem profesionāliem.

Karjeras nedēļas-2017 ietvaros skolā arī notika 1.-3.klašu skolēnu zīmējumu izstāde „Profesiju brilles”, kuras moto bija „Darbs – dzīves pamats”. Zīmējumos skolēni atspoguļoja savas nākotnes ieceres, interesējošās vai vienkārši savu vecāku profesijas.

Par karjeru ar vecākiem runāja arī 4.klašu skolēni, veicot viņu aptauju. Anketas ”Manu vecāku profesijas” mērķis ir mudināt vecākus apspriest  ar saviem bērniem tādus svarīgus jautājumus, kā izglītības nozīme, savu prasmju  un spēju apzināšana karjeras izvēlē, veicama darba plusi un mīnusi.

Kopumā gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki bija aktīvi un ieinteresēti, darbojoties Karjeras nedēļā.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska, pedagogs-karjeras konsultants

 

TIKŠANĀS AR VEIKSMĪGU UZŅĒMĒJU

Pirmdien mūsu skolā pie 12.klases skolēniem viesojās t/c "SOLO" dirketors un "SOLO SUŠI" īpašnieks Andrejs Nariškins. Aktīvs, veiksmīgs un moderns uzņēmējs, intelektuāls un ar humora izjūtu cilvēks, Andrejs ar savu piemēru iedvesmoja jauniešus uz panākumiem mācībās un dzīvē!

Sagatavoja: Jeļena Podmišaņina, pedagogs – karjeras konsultants

 

IZGLĪTOJOŠAS PREZENTĀCIJAS VIDUSSKOLĒNIEM


Karjeras nedēļas 2017 ietvaros pirmdien, 16.oktobrī skolas aktu zālē notika „LatinSoft” un „Dream foundations” prezentācijas.

Par Dream Foundation

Katram no mums ir savi sapņi: daži no mums vēlas apceļot pasauli, citi sapņo par jauku māju un mīlošu ģimeni, citi par to, kā izmainīt pasauli ar jauniem izgudrojumiem. Daudzi cilvēki sapņo arī par studijām ārzemēs, kas kļuvušas par mūsdienu izglītības nozīmīgu sastāvdaļu.Katram no mums ir savi sapņi: daži no mums vēlas apceļot pasauli, citi sapņo par jauku māju un mīlošu ģimeni, citi par to, kā izmainīt pasauli ar jauniem izgudrojumiem. Daudzi cilvēki sapņo arī par studijām ārzemēs, kas kļuvušas par mūsdienu izglītības nozīmīgu sastāvdaļu.

Dream Foundation uzskata, ka ikvienam ir jādod iespēja studēt ārzemju augstskolā, un mūsu mērķis ir pieteikšanās procesu padarīt vienkāršu, pieejamu un ērtu.

Vairāk: https://dreamfoundation.eu/lv_LV/

Par LatinSoft  mācību centru


Akreditēts mācību centrs LatInSoft – kvalitatīva izglītība no intensīviem kursiem līdz profesionālai izglītībai tādos virzienos kā datorzinības, informācijas tehnoloģijas, valodas (angļu, vācu, franču, latviešu), grāmatvedība, lietvedība, uzņēmējdarbība, grāmatvedības programmas GrinS.

Vairāk: https://www.latinsoft.lv/macibu-centrs

Profesionālā izglītība vecāko klašu skolēniem (informatīvs buklets   > > > PDF)
Profesionālā izglītība vecāko klašu skolēniem (informatīvs plakāts  > > > PDF)

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants Jeļena Podmišaņina 

KARJERAS NEDĒĻAS ATKLĀŠANAS PASĀKUMS "IZGLĪTĪBA MANAI ATTĪSTĪBAI"


16. oktobrī Karjeras nedēļu Daugavpilī atklāja LAVKA sarunu cikla pasākums, kas šoreiz notika zinātkāres centrā „ZINOO Daugavpils”. Arī mūsu skolas 11.klašu skolēni aktīvi piedalījās pasākumā.

LAVKA – sarunu cikls uz soliņa, kas ir veltīts dažādām tēmām, par kurām neformālā gaisotnē aicinātie viesi dalās savā pieredzē.

Pasākuma viesi:

 • Marta Folkmane – MIGLA boards&WANDER dizainere;
 • Jana Skrivļa-Čevere, Dagnija Dudarjonoka, Gunta Nagle - grāmatas „Linejis” autores;
 • Žans Zinkevičs – LAPSA MEDIA vadītājs.

Daugavpils skolēnus un visus interesentus gaidīja radošā gaisotne, iedvesmojoši viesi un gardumi!


Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants, Jeļena Podmišaņina
foto no vietnes http://www.gorod.lv/

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS  VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SKOLĒNIEM “ĀTRO RANDIŅU MARATONS LATGALĒ”


“Profesionālās karjeras izvēle ir sarežģīts jautājums mūsdienu dinamiskajā laikā. Visbiežāk jauniešiem trūkst izpratnes par konkrētām profesijām un to ikdienu..” atzīst VIAA direktore Dita Traidās.

Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju , 29. septembrī notika  karjeras izglītības pasākums  “Ātro randiņu maratons Latgalē”, kurā jaunieši pavisam īsā laikā varēja iegūt priekšstatu par septiņām dažādām profesijām.  

Jauniešiem  tika piedāvāta  iespēja tikties ar uzņēmumu pārstāvjiem un sarunas veidā iegūt informāciju par darba tirgū pieprasītām profesijām, kā arī perspektīvām uzņēmējdarbības nozarēm Daugavpilī.

Mūsu skolas 10. – 11.klašu skolēni atzīmēja, ka bija interesants, lietderīgs, dinamisks, labi organizēts pasākums, katram bija reāla iespēja atrast atbildi uz sev aktuālu jautājumu!

Projekta īstenotājs: Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK)

Projekta finansētājs: Vācijas Ārlietu ministrija

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants Jeļena Podmišaņina 

UZŅĒMEJU DIENAS LATGALĒ


15.-16.septembris, Daugavpils Olimpiskais centrs, ieeja bezmaksa
Lasīt tālāk  > > > (PDF)

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ SWEDBANK

24.aprīlī un 8.maijā 11.klases skolēni apmeklēja Swedbank Latvija Daugavpils filiāli. Swedbank Latvija ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 71 000 uzņēmumu. Šodien Swedbank ir nozīmīgs valsts ekonomikas un reģionālās attīstības virzītājspēks, kas nodrošina nepārtrauktu finanšu pakalpojumu pieejamību, piedāvājot klientiem atbalstu, ko sniedz moderns konsultāciju centrs, visplašākais filiāļu un bankomātu tīkls Latvijā. Swedbank darbības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. Bankas ikdienas darbs balstās trīs pamatvērtībās - vienkāršībā, atvērtībā un atbildībā. Ekskursija tika novadīta sadarbībā ar klases audzinātāju I.Starovoitovu un informātikas skolotāju N.Djumani.

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants J.Podmisaņina.


 

ATVĒRTO DURVJU DIENA

 PROGRAMMAS ERASMUS+ IESPĒJAS JAUNIEŠIEM

2.maijā Krievu licejā notika starptautiskā projekta "YOUTHPASS-a key to unlock the future" prezentācija un seminārs pilsētas pedagogiem un vidusskolas skolēniem. Pasākumu organizēja un novadīja NVO ARTILT-D biedrības pārstāvis  Mihails Kozlovs. Mūsu skolas 10.klases skolēni aktīvi piedalījās pasākumā un tagad viņiem ir visa aktuālā informācija par ERASMUS+ projiektiem.

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants J.Podmišaņina


 

KONKURSS „SĀC AIZDOMĀTIES TAGAD. KARJERA UN VESELĪBA”

7.aprīlī Medicīnas koledžā notika konkurss „Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība”. Tajā piedalījās mūsu skolas 7.B klases skolēnu komanda. Konkursā bija 2 daļas: mājas darbs un maratons.

Mājās skolēni veidoja plakātu par karjeras sastāvdalam, tajā tika atspoguļotas visbūtiskākās īpašības, kuras nepieciešamas katrai profesijai. Maratonā tika piedāvāti vairāki uzdevumi stacijās: pirmās palīdzības sniegšana, fiziskie vingrinājumi, viktorīna par pareizu stāju un anatomiju, darba intervija, Sarkanā Krusta vēsture un darbība, pareizs uzturs, cilvēka psiholoģija, darba drošība un celtniecības aprīkojums. Komanda ļoti saliedēti darbojās visās stacijās un ieguva 3 vietu, kā arī nomināciju „Visradošākie.”

Liels paldies skolēniemun klases audzinātājai N.Baranovai un lai veicas arī turpmāk!

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants Jeļena Podmišaņina

 

CIEMOS PIE TIRDZNIECĪBAS SKOLAS

Apalpojošās sfēras profesijas ir radošas, dinamiskas un pieprasītas darba tirgū. Izglītības un karjeras iespējas ir plašas, darbs ar cilvēkiem un cilvēku labā nekad nav garlaicīgs, sagādā gandarījumu. Š.g. 10.aprīlī Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi un skolotāji sagaidīja ciemos mūsu skolas 8.a klases skolēnus un viņu klases audzinātāju Tatjanu Steļmaku.

Skolēni varēja iepazīties ar mācību kabinetiem, uzdot jautājumus Tirdzniecibas skolas audzēkņiem, aplūkot konditorejas izstrādājumu, tematisko galdu, dekoratīvo iepakojumu izstādes.  Pats aizraujošākais bija izmēģināt apkalpojošās sfēras profesijas!

Konditori mācīja veidot olbaltumu masas putniņus, rotāt tos. Pavāri demonstrēja pavasarīga deserta pagatavošanu un noformēšanu. Restorānu pakalpojumu speciālisti viesiem izklāstīja viesmīlības pamatus, aicināja pagatavot un nogaršot bezalkoholiskos kokteiļus. Savukārt tūristu grupas pavadoņi un viesnīcu pakalpojumu speciālisti uzbūra virtuālo ceļojumu un mācīja, kā no baltiem dvieļiem var veidot baltus lāčus. Mazumtirdzniecības veikala pārdevēji rādīja, kā pagatavot un izrotāt Lieldienu svētku atklātnes. Viesus sagaidīja un viesmīlības gaisotni radīja paši skolas izglītojamie.

Apkopoja: karjeras konsultants N.Zabarovska

 

PIE MUMS CIEMOJĀS DATORIKAS ROBOTI

Š.g. 11.aprīlī Daugavpils 9. vidusskolā notika praktiskais mācību seminārs 7.-11.klašu skolēniem “LEGO roboti. Programmēšana Mindstorms vidē ir veiksmīgas karjeras sastāvdaļa” informātikas un karjeras izvēles jomās. Pasākuma laikā mūsu skolēniem bija iespēja ne tikai iepazīties ar LEGO robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem, bet viņi arī varēja justies īsta programmētāja lomā un praktiski izmēģināt vienkāršus robotu programmēšanas paņēmienus.

Skatīt visas fotogrāfijas no pasākuma > > >

Prezentācijas robotikā:
      > > > (LAT) 
      > > > (RUS)

Seminārs notika starptautisko projekta "Programmēšanas prasmju attīstīšana jauniešiem robotikā" ietvaros.

Semināra mērķis:

Veicināt patstāvīgas, radošas, intelektuāli bagātas personības veidošanos un attīstību, kas prot izpaust savas domas tehniskajā jaunradē, orientējas tehnikas un zinātnes pasaules daudzveidībā, apzinās iegūto zināšanu un prasmju vērtību un lomu dzīvē. 

Semināra uzdevumi:

 • Attīstīt intereses un spējas, tehniskās jaunrades dotības, konstruktīvu domāšanu.
 • Iepazīstināt ar robotikas pamatiem.
 • Iepazīstināt ar LEGO robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem.
 • Praktiski izmēģināt vienkāršus robotu konstruēšanas un programmēšanas paņēmienus.
 • Apgūt prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties savstarpēji komandā, konstruējot un programmējot robotus.

Semināra vadītāji: Larisa Gornostajeva, PIKC „Daugavpils tehnikums” informātikas skolotāja, Jevgenijs Juhno, PIKC „Daugavpils tehnikums” datoru sistēmu tehniķis. Semināra organizētāji: Jeļena Podmišanina, Daugavpils 9.vidusskolas pedagogs-karjeras konsultante, Natālija Dzjumane, Daugavpils 9.vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās seminārā!

 

SWEDBANK PRAKTISKO MĀCĪBSTUNDU PROGRAMMA "DZĪVEI GATAVS" DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLĀ

"Dzīvei gatavs" ir piecu mācību stundu programma, kas apvieno bankas darbinieku prasmes un zināšanas finanšu tēmās ar programmas "Iespējamā misija" skolotāju pedagoģisko jaudu. Programma ir baņķieru un skolotāju kopdarbs, kas esošo skolu mācību saturu papildina ar praktisku profesionālās dzīves pieredzi, tā mazinot plaisu starp skolu un reālo dzīvi.

Sadarbībā ar informātikas skolotāju N.Dzjumani 5. un 6. aprīlī  Swedbank darbinieki vadīja 11. klašu skolēniem informātikas stundas. Stundas gaitā skolēni apguva tematu par drošību, veicot pirkumus internetā. Jaunieši iejutējās bankas drošības speciālista lomā, lai kritiski izvērtētu, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas situācijās, rīkojoties ar saviem datiem un naudu interneta vidē. Rezultātā skolēni zinās dažādus norēķinu veidus un to drošas lietošanas īpatnības, kā arī pratīs identificēt naudas izkrāpšanas mēģinājumu pazīmes.

Finanšu pratība ir viena no 21. gadsimta prasmēm. Ne mazāk būtiskas ir tādas kompetences kā sadarbība, komunikācija, problēmu risināšana, iniciatīvas uzņemšanās, prasme mācīties un citas.

Sagatavoja:  pedagogs – karjeras konsultants Jeļena Podmišaņina


 

DAUGAVPILĪ UZSĀK PROJEKTU PAR KARJERAS ATBALSTA ĪSTENOŠANU


Daugavpils pilsētas pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada martā un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 30.decembrim. 

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Daugavpils vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumsskolas ir iekļautas Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola un Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs. Ņemot vērā projektā izvirzītās prasības, karjeras atbalsta pakalpojumi projekta laikā būs pieejami arī projektā neiesaistīto skolu 7. – 12.klašu izglītojamiem, jo šajā vecumā skolēni sāk apzināti aizdomāties par savu nākotnes izglītības ceļu un vēlamo profesionālo jomu.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir izstrādāts pasākumu plāns šim mācību gadam, kas atbilstoši projektā noteiktajām prasībām tiks arī īstenots. Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.

Tāpat veiksmīgai un kvalitatīvai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar visām pilsētā esošajām profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, valsts, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore Daugavpils pilsētā Santa Čeirāne

 

KĀ PLĀNOT KARJERU?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Lasīt vairāk > > > (PDF)