PĒDĒJAIS PĒDĒJAIS SKOLAS ZVANS

13.05.2022. skanēja pēdējais skolas zvans, kas sauca mūs uz eksāmeniem. Lai veiksmīgs mācību gada noslēgums. Pateicamies vecākiem, skolēniem un skolotājiem par laba vēlējumiem!

9.A KLASES NOVĒLĒJUMI:

Paši labākie skolotāji pasaulē! 
Neskumstiet, ka šodien mums zvana mūsu pēdējais zvans. Pat aizejot un sperot pirmos soļus pāri mīļās skolas slieksnim, mēs nekad neizmirsīsim jūsu laipnos acu skatienus, interesantās mācību stundas un gudros, nozīmīgos vārdus! Jūs vienmēr varēsiet ar mums lepoties , tāpēc ka jūs mums devāt godīgumu, taisnīgumu un pareizu skatu uz dzīvi. Mēs jums neliksim vilties un attaisnosim visas jūsu cerības. Mēs vienmēr ar pateicību atcerēsimies tos laikus, kad jūs mums bijāt ne tikai skolotāji, bet arī labi draugi! 
9.A klase